GENEL BAŞVURU

Doldurmuş olduğunuz Yakupoğlu Tekstil ve Deri San.Tic.A.Ş.’ye ait “İş Başvuru Formu” ile birlikte paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 07.04.2016 tarihli resmi gazete ile yürürlüğe giren 6698 sayılı yasa kapsamında şirketimiz tarafından korunmakta olup bilginiz olmadan 3. Kişi ve kurumlarla paylaşılmamaktadır. İş Başvuru Formu ile birlikte paylaşmış olduğum Kişisel Verilerimin; Yakupoğlu Tekstil ve Deri San.Tic.A.Ş bünyesinde uygun görev bulunup bulunmadığının araştırılabilmesi adına Yakupoğlu Tekstil ve Deri San.Tic.A.Ş bünyesindeki şirketlerle paylaşılabileceğini, Başvuru formunda referans olarak bildirdiğim diğer şirketlerin aranarak, paylaştığım bilgilerin doğruluğunun araştırılabileceğini, Daha önce çalıştığım işyerlerine hakkımda bilgi paylaşılması ile ilgili açık rızam olmasa dahi bu formu imzalamakla bilgi paylaşımı onayladığımı, Başvuru formumum işe alınmasam dahi ileride uygun bir görev olduğunda aranabilmem için saklanmasına, Yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda; tarafıma yeterli bilgilendirme yapılmış olup, 07.04.2016 TARİHLİ RESMİ GAZETE İLE YÜRÜRLÜĞE GİREN 6698 SAYILI YASA KAPSAMINDA, Kişisel Verilerimin Yakupoğlu Tekstil ve Deri San.Tic.A.Ş PAYLAŞILMASINI ve SAKLANMASINI talep ettiğimde silinmesi veya anonimleştirilmesi kaydıyla onaylıyorum.