GENEL BAŞVURU

Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, işe alınmam ve aksinin kanıtlanması durumunda hizmet sözleşmesinin ihbarsız ve tazminatsız feshini kabul ederim